Goście z kilku krajów Europy Zachodniej

Goście z kilku krajów Europy Zachodniej odwiedzili Korycin... Nas również tu nie zabrakło.

Kilka słów o nas i cała relacja w linku poniżej

..Wizyta rozpoczęła się od konferencji pt. „Wykorzystanie zasobów lokalnych w rozwoju obszarów wiejskich”, podczas której Mirosław Lech – Wójt Gminy przybliżył specyfikę naszego regionu, pokazując zarówno różnice, jak i podobieństwa łączące nasze małe ojczyzny. Podkreślił, że aby efektywnie rozwijać obszary wiejskie należy wykorzystywać wszelkie dostępne zasoby – ludzkie, kulturowe, historyczne, a także produkty regionalne i dopiero takie podejście przynosi wymierne efekty. Podczas konferencji można było również podziwiać piękno i kunszt korycińskich tkanin dwuosnowowych oraznp. magiczne Anioły Korycińskie, wykonane przez osoby niepełnosprawne z Domu Gościnnego w Dzięciołówce...

http://nowa.korycin.pl/2017/11/09/goscie-kilku-krajow-europy-zachodniej-odwiedzili-korycin/