O NAS

Dom Gościnny w Dzięciołówce znajduje się na terenie województwa podlaskiego, w powiecie sokólskim, w małej miejscowości Dzięciołówka
w gminie Korycin. Istniejmy od 1997 roku, już 20 lat.  Jesteśmy placówka prywatną prowadzoną przez mgr Ewę Marię Klozę i Jadwigę Borsuk.

 

W ramach prowadzonej działalności placówka świadczy usługi:
- bytowe (zamieszkanie, wyżywienie, higiena osobista, utrzymanie czystości)
- opiekuńcze (pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnację w czasie choroby, opiekę higieniczną, pomoc w załatwianiu spraw osobistych i kontakty z otoczeniem)
- edukacyjne (rozwijanie zainteresowań indywidualnych)
- wspomagające (terapia zajęciowa: sztuka, turystyka, terapia pracą).

 

Tworzymy wraz z naszymi mieszkańcami domową atmosferę, podpatrujemy ich zainteresowania i realizujemy je poprzez terapię
i pracę na rzecz naszego domu i wsi Dzięciołówka.
 Od lat współpracujemy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i GOKSiT w Korycinie odnosząc wspólne sukcesy.